10
0977 353 356

Giấy in mã vạch

Giấy in mã vạch 3 tem trên 1 hàng
Giá: 75,000 đ

Giấy in mã vạch 3 tem trên 1 hàng

Năm sản xuất: 2019
Cổng kết nối:
Giấy in mã vạch 4 tem trên 1 hàng
Giá: 75,000 đ

Giấy in mã vạch 4 tem trên 1 hàng

Năm sản xuất: 2019
Cổng kết nối:
Decal in tem giao hàng nhanh
Giá: 50,000 đ

Decal in tem giao hàng nhanh

Năm sản xuất: 2021
Cổng kết nối:
Decal in tem giao hàng tiết kiệm
Giá: 50,000 đ

Decal in tem giao hàng tiết kiệm

Năm sản xuất: 2021
Cổng kết nối:
Giấy in mã vạch Az 100x150 mm
Giá: 85,000 đ

Giấy in mã vạch Az 100x150 mm

Năm sản xuất: 2020
Cổng kết nối:
Giấy in mã vạch chất liệu Decal PVC
Giá: 200,000 đ

Giấy in mã vạch chất liệu Decal PVC

Năm sản xuất: 2019
Cổng kết nối:
Giấy in mã vạch xi bạc
Giá: 350,000 đ

Giấy in mã vạch xi bạc

Năm sản xuất: 2019
Cổng kết nối:
Tem nhiệt giao hàng chuyển phát nhanh 80x80 mm
Giá: Liên hệ

Tem nhiệt giao hàng chuyển phát nhanh 80x80 mm

Năm sản xuất: 2019
Cổng kết nối:
0977 353 356
0977 353 356
info@azprint.vn